AML Srbija

Radnje i mere koje preduzima društvo za računovodstvene i konsultantske poslove

Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma obveznik preduzima pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

Radnje i mere koje preduzimaju obveznici po zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obuhvataju:

  1. poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja
  2. dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
  3. određivanje lica odgovornog za izvršavanje obaveza iz Zakona kao njegovog zamenika i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
  4. redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
  5. obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog Zakona;
  6. izrada spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
  7. vođenje evidencija, zaštita i čuvanje podataka iz tih evidencija;
  8. izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu Zakona.

Usluge

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija