AML Srbija

Obuke, seminari i vebinari

Fokus obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je svakako obuka ovlašćenih lica i zaposlenih.

Ono što obuku ovlašćenih lica i zaposlenih čini jednim od najbitnijih segmenata u AML jeste pre svega posledica koja može proizaći iz neadekvatno obavljenog posla prouzrokovanog lošom obukom a to je KRIVIČNA ODGOVORNOST.

Obuka i konstantno usavršavanje zaposlenih, kao praćenje novih trendova i regulativa, koje je obavezno po zakonu, se u Srpskom AML udruženju vrši po najvišim standardima i uz podršku vodećih stručnjaka.

Obuka se vrši preko seminara i vebinara a naši stručnjaci su na raspolaganju svim članovima udruženja.

Osnovni razlog zbog čega je obuka neophodna, pored zakonskih obaveza, je zaštita sebe i svog poslovanja.

Obveznik, odnosno njegovi zaposleni nisu odgovorni za štetu, osim ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom, učinjenu strankama i trećim licima ako, u skladu sa ovim zakonom:

1) pribavljaju i obrađuju podatke, informacije i dokumentaciju o strankama;
2) dostave Upravi podatke, informacije i dokumentaciju o svojim strankama;
3) izvrše nalog Uprave za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije ili za praćenje finansijskog poslovanja stranke;
4) privremeno obustave izvršenje transakcije u skladu sa odredbom člana 75. stav 8. ovog zakona.

Obveznik odnosno njegovi zaposleni ne odgovaraju disciplinski ili krivično za kršenje obaveze čuvanja poslovne, bankarske i profesionalne tajne ako:

1) podatke, informacije i dokumentaciju dostave Upravi u skladu sa ovim zakonom;
2) obrađuju podatke, informacije i dokumentaciju u cilju provere stranaka i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Zaštita integriteta ovlašćenog lica i zaposlenih
Član 93.

Obveznik je dužan da preduzme neophodne mere kako bi zaštitio ovlašćeno lice i zaposlene koji sprovode odredbe ovog zakona od nasilnih radnji usmerenih na njihov fizički i psihički integritet.

Ostale usluge:

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija
 

Ostale usluge:

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija