AML Srbija

Srpsko Anti Money Laundering Udruženje

AML SRBIJA je skup eksperata sa međunarodnim iskustvom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Cilj udruženja je da prenese slična iskustva iz jurisdikcija i sa tržišta koja imaju mnogo rigoroznije regulative a što je najbitnije iskustva iz prakse koja defivnitivno mogu biti presudna u borbi protiv prevarnih radnji koje globalnoj ekonimiji nanose štetu od preko 590 milijardi dolara godišnje.

AML SRBIJA u saradnji sa svim relevantnim istitucijama u Srbiji za cilj ima smanjenje rizika poslovanja članova udruženja kao i svih eksternih saradnika koje kao posledicu mogu imati krivičnu odgovornost. Uloga udruženja je preventivna, a suština obavljanja delatnosti je zaštita članova i partnera kao i aktivan doprinos državnoj strategiji Republike Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Usluge

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija