AML Srbija

Srpsko Anti Money Laundering Udruženje

AML SRBIJA je skup eksperata sa međunarodnim iskustvom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

AML SRBIJA u saradnji sa svim relevantnim istitucijama u Srbiji za cilj ima smanjenje rizika poslovanja članova udruženja kao i svih eksternih saradnika koje kao posledicu mogu imati krivičnu odgovornost.

AML Srbija obuke

Obuke, seminari i vebinari

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata

AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija
 

What is Anti Money Lanundering

Šta je sprečavanje pranja novca?

Pranje novca i finansiranje terorizma su krivična dela. Osnovni razlog uvođenja krivičnog dela u pravne sisteme je onemogućavanje kriminalaca da koriste prihode stečene nelegalnim putem na zakonite načine. Zaprećena kazna za finansiranje terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srbije je od jedne do 10 godina zatvora. Pored kazne zatvora, sav novac ili imovina koji su predmet krivičnog dela se moraju oduzeti.

Međunarodni standardi u ovoj oblasti poznaju nekoliko osnovnih i sada već tradicionalnih mera na planu sprečavanja pranja novca, a to su:

  • identifikacija i provera identiteta klijenata i stvarnih vlasnika, kao i redovno praćenje poslovanja klijenata;
  • prijavljivanje gotovinskih transakcija preko iznosa određenih zakonom;
  • prijavljivanje sumnjivih transakcija;
  • čuvanje podataka o klijentima i transakcijama.

 

Najčešća pitanja